Aandeel geboorten bij ongehuwde paren stabiliseert

  • 6 februari 2017

De voorbije 2 decennia is in het Vlaamse Gewest het percentage kinderen geboren bij ongehuwd samenwonende ouders sterk gestegen. Sinds 2010 betreft dit ruim 1 op de 3 geboorten.

Het percentage geboorten bij vrouwen die niet samenwonen met een partner schommelt in het Vlaamse Gewest sinds 2000 rond de 10%. De verschuiving van gehuwde ouders naar ongehuwd samenwonende ouders bij de komst van een kind trad op bij geboorten op alle leeftijden van de moeder.

Ook niet-Belgische kinderen hebben bij hun geboorte steeds vaker ongehuwd samenwonende ouders.

Download SVR-st@ts 2016/17 "Aandeel geboorten bij ongehuwde paren stabiliseert"

Meer informatie:
Martine Corijn (02 553 42 08)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur