Aantal alleenwonenden in Vlaanderen sinds 1990 toegenomen met 50%

  • 28 januari 2016

Begin 2015 woonden er in het Vlaamse Gewest 849.000 mensen alleen. Dat komt overeen met 13% van de bevolking. Vijfentwintig jaar eerder woonden er 552.000 mensen alleen.

We verwachten dat het aantal alleenwonenden zal blijven toenemen, zij het aan een gematigder tempo dan in de voorbije periode. In 2030 verwachten we er 955.000. Vooral het aantal oudere alleenwonenden, meer specifik oudere vrouwen, zal groeien. Er wonen meer vrouwen dan mannen alleen. Alleenwonende mannen zijn gemiddeld jonger dan alleenwonende vrouwen.

Er wonen verhoudingsgewijs veel meer alleenwonenden in de steden en in de kuststreek.

Download SVR-st@ts 2016/1 "Aantal alleenwonenden in Vlaanderen sinds 1990 toegenomen met 50%" (PDF - 452 kB)

Meer informatie:
Edith Lodewijckx (02 553 41 78)
Studiedienst van de Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur