Alleenstaande ouders op de arbeidsmarkt in Vlaanderen en de EU

  • 10 juni 2016

Alleenstaande ouders zijn minder actief op de arbeidsmarkt. Dit is niet alleen in Vlaanderen het geval, in vele Europese landen doet zich hetzelfde fenomeen voor.

Waar ouderschap op zich geen rem zet op arbeidsdeelname, doet moederschap dat wel. In de meeste EU28-landen zijn alleenstaande moeders bovendien minder actief dan moeders die met een partner samenwonen. Ook in het Vlaams Gewest ligt de werkzaamheidsgraad van alleenstaande moeders 9 procentpunten lager dan deze van moeders in een koppelhuishouden. Nochtans vormen alleenstaande moeders een sociologisch steeds belangrijker wordende groep in een samenleving waar (echt)scheiding een dagelijkse realiteit is.

Diverse factoren belemmeren de tewerkstelling van alleenstaande moeders. Laaggeschoolde alleenstaande moeders zijn het meest kwetsbaar. Een beperkte arbeidservaring, een (te) moeilijke combinatie arbeid en gezin, een laag gebruik van formele kinderopvang,... zijn slechts enkele van de factoren die een volwaardige deelname aan de arbeidsmarkt in de weg staan.

Het Vlaams Hervormingsprogramma ambieert voor vrouwen een verdere stijging van de werkzaamheidsgraad tot 75% tegen 2020. Waar de werkzaamheid van vrouwen in de recentste 3 jaren (2012-2014) lichtjes verbeterde, daalde deze lichtjes bij alleenstaande moeders. Om de Vlaamse ambitie waar te maken is het ontwikkelen van nieuwe hefbomen gericht op een duurzame arbeidsmarktintegratie van de groep alleenstaande moeders cruciaal.

Download SVR-verkenning 2016/01 "Alleenstaande ouders op de arbeidsmarkt in Vlaanderen en de EU" (Pdf - 479 kB)

Meer informatie:
Christine Van Peer (02 553 35 68 )
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur