Arbeidsmarktprestaties van Vlaamse steden en gemeenten behoorlijk divers

  • 13 juli 2017

Bron: Steunpunt Werk, juni 2017

Analyses van het Steunpunt Werk tonen aan dat achter de globale arbeidsmarktprestaties van de Vlaamse beroepsbevolking een aanzienlijke lokale diversiteit schuilgaat.

Het Steunpunt Werk maakte gebruik van indicatoren uit de Vlaamse Arbeidsrekening om de arbeidsmarktpositie en samenstelling van de beroepsbevolking van de Vlaamse steden en gemeenten van naderbij te bekijken. Niet alleen werd er nagegaan hoe zij zich anno 2015 ten opzichte van elkaar positioneren maar ook hoe hun positie is geëvolueerd in vergelijking met 2005.

Via de website van het Steunpunt Werk kunt u zowel de Werk.Focus ‘Grote diversiteit in arbeidsmarktprestaties van Vlaamse steden en gemeenten’ consulteren alsook het artikel ‘De arbeidsmarktpositie van Vlaamse steden en gemeenten: een analyse na tien jaar Vlaamse Arbeidsrekening’ dat verscheen in Over.Werk 2017 nr. 1.

Voor meer inlichtingen kunt u Wouter Vanderbiesen van het Steunpunt Werk contacteren op het telefoonnummer 016 32 36 32.

Myriam Vanweddingen