De gezinsdimensie in de psychische gezondheid

  • 19 september 2016

In Vlaanderen voelt een kwart van de mannen en een derde van de vrouwen zich psychisch niet goed.

Niet zozeer de ervaring van een echtscheiding, maar wel het al dan niet samenwonen met een partner bepaalt het psychische welzijn en functioneren. Het al dan niet samenwonen met kinderen speelt hierin amper een rol.

Het gezinsprofiel van volwassenen met psychische problemen en van hulpvragers in de geestelijke gezondheidszorg is verontrustend, zeker in het licht  van de optie voor een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg en van de verwachting dat in 2030 in 45% van de huishoudens geen partner zal aanwezig zijn.

Download SVR-verkenning 2016/3 "De gezinsdimensie in de psychische gezondheid"

Meer informatie:
Martine Corijn (02/553.42.08)
Studiedienst Vlaamse regering
Departement Kanselarij & Bestuur