De impact van het nieuwe ESR 2010 op aspecten van de Vlaamse concurrentiekracht

  • 7 juli 2016

De concurrentiekracht van een economie is een belangrijke beleidstopic. Voor Belgiƫ en het Vlaamse Gewest is vooral de situatie in de 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland van belang. Ze zijn niet alleen onze belangrijkste handelspartners, maar liggen ook rechtstreeks aan de basis voor de bepaling van de loonnorm.
De invoering van het nieuwe ESR 2010 rekenstelsel voor de nationale en regionale rekeningen zorgde voor enkele belangrijke wijzigingen in de indicatoren die de competitiviteit meten:

  • De diensten worden belangrijker in de buitenlandse handel, maar het saldo op de handelsbalans wijzigt niet veel.
  • De industrie krijgt een iets prominentere plaats in de bruto toegevoegde waarde. Dat geldt in het bijzonder voor de hoog- en medium-hoogtechnologische sectoren.
  • De loonkost per eenheid product in de industrie is lager dan gemiddeld in de 3 buurlanden (het was hoger onder het oude ESR 95).

Bij een vergelijking van het Vlaamse Gewest met de 3 buurlanden valt op dat de Vlaamse positie op de besproken indicatoren de laatste 10 jaar iets verslechterde. Maar op korte termijn kon het Vlaamse Gewest weer wat terrein winnen omdat het Vlaamse Gewest de crisis van 2009 relatief beter wist te doorstaan, althans de eerste twee jaren erna. Dit alles blijkt vooral uit het verloop van het bbp, de handelsbalans en de arbeidsproductiviteit.

Download SVR-verkenning 2016/2 "De impact van het nieuwe ESR 2010 op aspecten van de Vlaamse concurrentiekracht" (Pdf - 554 kB)

Meer informatie:
Thierry Vergeynst (02/553.51.36)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij & Bestuur