Demografische uitdagingen voor het cohesiebeleid in Vlaanderen

  • 9 november 2016

Vlaanderen kan zich in de komende jaren verwachten aan een belangrijke veroudering van de bevolking en een daling van de bevolking op actieve leeftijd. Door lokale en regionale verschillen in vruchtbaarheid en in migratiestromen doen deze ontwikkelingen zich niet overal op dezelfde manier en in dezelfde mate voor. Sommige steden en gemeenten, vooral aan de kust, hebben een sterk verouderde bevolking en moeten bovendien rekening houden met een snelle stijging van de 65-plussers in de toekomst. Andere gemeenten, vooral in West-Vlaanderen, differentiëren zich door een uitgesproken daling van de 20-49-jarigen. Gemeenten gesitueerd in Limburg hebben voorlopig nog een jonge bevolkingsstructuur maar maken zich op voor een versnelde veroudering in de komende jaren. De Vlaamse Ruit, de Noordelijke rand van Brussel en de centrumsteden Gent, Antwerpen, Leuven en Mechelen kunnen zich dan weer verwachten aan een belangrijke bevolkingsgroei, ook van de 20-49-jarigen.

Deze demografische diversiteit ligt mee aan de basis van economische en sociale ongelijkheid tussen regio’s, steden en gemeenten. De groei van de oudere bevolking verandert de vraag naar consumptiegoederen en het zorgaanbod, en noopt tot aanpassingen in de lokale, economische en sociale organisatie. De afname van de bevolking op actieve leeftijd brengt tekorten mee op de arbeidsmarkt, onderdrukt de consumptie en kan leiden tot dalende inkomsten voor de nijverheid. De concentratie van de demografische groei in de Vlaamse Ruit, gestuurd door immigratie, zal leiden tot een verkleuring van de bevolking en vraagt om afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Download SVR-verkenning 2016/5 "Demografische uitdagingen voor het cohesiebeleid in Vlaanderen" (Pdf - 4 MB)

Meer informatie:
Ingrid Schockaert (02/553 57 85)
Edith Lodewijckx (02/553 41 78)
Edwin Pelfrene (02/553 57 82)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur