Direct belang van de Vlaamse secundaire sector neemt af

  • 21 december 2016

Gegevens uit de databank van het HERMREG-model geven een beeld van de evolutie van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in de secundaire sector.

Naast de evolutie gedurende de laatste 30 jaar komt ook de verwachte ontwikkeling voor de volgende 5 jaar aan bod. Het is geen verrassing dat Vlaanderen en de overige twee gewesten in mindere of meerdere mate worden gekenmerkt door eenzelfde tanende evolutie van de secundaire sector. Voor de komende jaren wordt er echter nagenoeg een stabilisatie van de werkgelegenheid verwacht.

Lees/download SVRst@ts 2016/14 "Direct belang van de Vlaamse secundaire sector neemt af"

Meer informatie:
Dirk Hoorelbeke (02 553 57 15)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur