Een blik op de Vlaamse Rand 2017

  • 19 oktober 2017

De Studiedienst van de Vlaamse Regering (Departement Kanselarij en Bestuur) publiceert de editie 2017 van ‘Een blik op de Vlaamse Rand’. Dit is een initiatief in samenwerking met het Documentatiecentrum Vlaamse Rand. De tijdreeksen geven, indien mogelijk, een overzicht van de ontwikkelingen van de voorbije tien jaar.

Deze publicatie omvat een cijferboek met cijfertabellen en een rapport met de samenvatting van de belangrijkste vaststellingen. In het rapport met vaststellingen komen verschillende thema’s aan bod: demografie, economie en arbeidsmarkt, financiële situatie, onderwijs, cultuur, welzijn, mobiliteit, criminaliteit en ten slotte ook bestuurskracht van gemeenten.

De publicatie ‘Een blik op de Vlaamse Rand’ bestaat enkel in digitale vorm. Er zijn dus geen gedrukte exemplaren beschikbaar.

Download 'Een blik op de Vlaamse Rand' (tekstboek) (Pdf - 1,7 MB)

Download 'Een blik op de Vlaamse Rand' (cijferboek) (Pdf - 4 MB)

Meer informatie:
Annelies Jacques (0485 79 72 02)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur