Effect van een investeringsimpuls is het grootst in de niet-commerciële dienstensector

  • 9 november 2016

Een interregionale input-outputtabel laat toe het effect te simuleren van een investeringsimpuls op de economie, zowel op het vlak van bruto toegevoegde waarde als van werkgelegenheid. In deze SVR-stats wordt gekeken naar het effect van een investeringstoename met 1 miljoen euro, bij wijze van voorbeeld.

Daaruit blijkt dat het effect op de Belgische en op de Vlaamse economie het grootst is als die impuls wordt doorgevoerd in de quartaire sector (niet-verhandelbare diensten). Dat is een gevolg van het feit dat deze sector meer dan bijvoorbeeld de industrie voor de binnenlandse markt werkt. Er zijn met andere woorden minder ‘lekken’ naar toeleveranciers en klanten in het buitenland.

Download SVR-st@ts 2016/11 "Effect van een investeringsimpuls is het grootst in de niet-commerciële dienstensector (Pdf - 100 kB)

Meer informatie:
Thierry Vergeynst (02 553 51 36)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur