Effecten van Het Nieuwe Werken op werkbaar werk

  • 7 juli 2017

Nieuwsbrief Stichting Innovatie en Arbeid 7 juli 2017

Op basis van de Werkbaarheidsmonitor (WBM) 2016 onderzocht de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV voor het eerst de effecten van Het Nieuwe Werken (HNW) op werkbaar werk.

Het Nieuwe Werken is een relatief nieuw concept in de organisatie van arbeid en bedrijf. Kenmerkend voor HNW zijn bereikbaarheid buiten de werkuren, tele(thuis)werken en open kantoren. Voor de eerste maal peilde de Stichting Innovatie & Arbeid in hun grootschalige WBM-enquête naar de effecten van Het Nieuwe Werken op werkbaar werk. Hierdoor is het mogelijk de verspreiding van HNW in Vlaanderen in kaart te brengen en dieper in te gaan op de werkbaarheidsrisico’s van een job als nieuwe werker.

U kunt het volledige rapport ‘Werkbaar werk en Het Nieuwe Werken’ (pdf 1,38MB) raadplegen via de website.

Voor bijkomende informatie kunt u Ria Bourdeaud’hui en Hendrik Delagrange van de Stichting Innovatie en Arbeid contacteren.

Myriam Vanweddingen