Focus op talent barometer: kansengroepen in cijfers 2016

  • 13 juli 2017

Bron: Departement Werk en Sociale Economie, juni 2017

De kansengroepbarometer met focus op talent (FOT) van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse overheid tracht een kwantitatief overzicht te bieden van de socio-economische positie van kansengroepen aan de hand van de meest recente data.

Er wordt in de FOT-barometer dieper ingegaan op 4 kansengroepen, met name personen met een arbeidshandicap, personen geboren buiten EU, lager geschoolden en 55-plussers.
Eerst wordt nagegaan met hoeveel ze zijn en welk aandeel zij innemen bij de bevolking, hoeveel van hen het onderwijs hebben verlaten met een kwalificatie op zak en welke leeftijdsstructuur ze hebben. Vervolgens wordt vastgesteld welke positie deze groepen innemen op de arbeidsmarkt aan de hand van de werkzaamheidsgraad, het aandeel zelfstandigen en de werkloosheidsgraad. Ten slotte wordt gekeken naar de opleidingsdeelname van de kansengroepen, alsook in welke mate niet-werkende werkzoekenden een beroepsopleiding volgen bij de VDAB of één van zijn partners.


U kunt de publicatie Focus op Talent Barometer. Kansengroepen in cijfers 2016 (pdf – 6,4 MB) downloaden via de website.

Voor bijkomende informatie kunt u per mail contact opnemen met het departement WSE van de Vlaamse overheid.

Myriam Vanweddingen