Gemeentelijke profielschets editie najaar 2016

  • 21 december 2016

Sinds de nieuwe legislatuur moeten lokale besturen de principes van de beleids- en beheerscyclus (BBC) toepassen. BBC bepaalt dat elk bestuur een strategisch meerjarenplan opmaakt waarin een link wordt gelegd tussen de beleidsdoelstellingen die een bestuur wil realiseren en de financiƫle middelen die eraan worden gekoppeld. Om de lokale besturen optimaal te ondersteunen bij het opvolgen en realiseren van gemaakte beleidsdoelstellingen en het meerjarenplan, werkten de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Agentschap Binnenlands Bestuur en andere stakeholders aan een rapport, 'gemeentelijke profielschetsen' genoemd.

De datareeksen zijn opgebouwd op basis van cijfergegevens die op 1 oktober 2016 beschikbaar waren en handelen meestal over een periode van 10 jaar of over de evolutie sinds de start van vorige legislatuur. Deze set biedt tevens de gelegenheid de eigen gemeente te vergelijken met een groep vergelijkbare gemeenten (op basis van de Belfius-indeling) en met het Vlaamse Gewest. De evoluties in de tijd en de positionering van de gemeente in een bredere context zijn een goed vertrekpunt voor het stellen van prioriteiten.

Download een gemeentelijke profielschets

Meer informatie:
Dirk Moons (02 553 60 16)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur