Gescheiden mannen sterven jonger

  • 5 december 2016

Weduwes en weduwnaars zijn bij een overlijden op latere leeftijd (vanaf 60 jaar) gemiddeld genomen het oudst.

Gescheiden mannen – een groep die op latere leeftijd meer dan ongehuwde mannen en weduwnaars met een partner samenwoont – sterven gemiddeld genomen het vroegst.

Ongehuwde vrouwen sterven gemiddeld genomen op hogere leeftijd dan gehuwde en gescheiden vrouwen.

Download SVR-st@ts 2016/12 "Gescheiden mannen sterven jonger" (Pdf - 103 kB)

Meer informatie:
Martine Corijn (02 553 42 08)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur