Hoe groen is de Vlaamse economie?

  • 9 december 2016

Dit is de tweede editie van de monitor groene economie. De eerste versie verscheen in november 2014. Met deze monitor willen we een beeld schetsen van hoe het gesteld is met de vergroening van de economie in Vlaanderen. Dit topic staat zowel op internationaal, Europees als Vlaams niveau op de beleidsagenda. Groene economie was enkele jaren geleden één van de centrale thema’s op de duurzaamheidstop Rio+20. Internationaal hebben onder andere de OESO (green growth strategy), de Europese Commissie (Resource Efficient Europe) en de Verenigde Naties (green economy initiative) het voortouw genomen om een strategie voor groene groei op te stellen. In Vlaanderen is groene economie opgenomen in het huidige Regeerakkoord 2014-2019 en wordt het in de beleidsnota Omgeving 2014-2019 opgenomen als strategische doelstelling.

Een belangrijk en beleidsrelevant kader voor groene groei wordt aangereikt door de Green Growth Strategy van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In dit kader heeft de OESO een uitgebreide indicatorenset opgezet om de vergroening van de economie in bepaalde regio’s en landen in kaart te brengen. We kozen ervoor om het OESO kader te volgen voor deze monitor omdat het interessante nieuwe accenten biedt tegenover reeds bestaande kaders en omdat dit kader zich het meest op het raakvlak tussen economie en ecologie bevindt. Het kader is ook goed toepasbaar op een sterk ontwikkelde en geïndustrialiseerde regio als Vlaanderen.

Er zijn op internationaal vlak nog een aantal andere oefeningen bezig om te komen tot een indicatorenkader voor het meten van groene economie. Zo werkt het Europees Milieuagentschap (EMA) aan indicatoren, heeft het United Nations Environment Programme (UNEP) een kader opgezet en werkt Eurostat indicatoren uit in het kader van vlaggenschipinitiatief ‘Resource Efficient Europe’. Er loopt ook een initiatief om al deze kaders naast elkaar te leggen. OESO en UNEP werkten hiervoor nauw samen met de Wereldbank, Eurostat, het Europees Milieuagentschap en de United Nations Statistics Division. Ze proberen om een gemeenschappelijke set kernindicatoren voor groene economie te ontwikkelen. We proberen deze initiatieven goed te volgen en nuttige uitkomsten te integreren in de Vlaamse monitor.

Voor deze monitor groene economie vertrokken we zoals gezegd van het OESO-kader. We gingen voor alle voorgestelde indicatoren na in hoeverre ze relevant zijn voor Vlaanderen, of we de gegevens hebben en of we een beter alternatief voorhanden hebben. Hieruit distilleerden we onze eigen set die je in deze publicatie volledig terugvindt.

Om de communicatie naar een groter publiek te vergemakkelijken, schuift OESO ook een aantal ‘headline indicators’ naar voor. Voor zover ze beschikbaar zijn, volgden we deze ook in onze monitor. We vulden ze aan met een aantal eigen headline indicatoren. Bij OESO is er bijvoorbeeld nog geen consensus over een headline indicator voor ‘groene beleidsinstrumenten en economische opportuniteiten’. Wij kozen voor dat thema al wel 2 headline indicatoren.

Nieuw in deze monitor is de trendberekening op de lange termijn en de benchmark tegenover een selectie van landen. Om de grote set indicatoren te kunnen synthetiseren, bespreken we de evolutie van de indicatoren en de prestatie van Vlaanderen in internationaal perspectief. Voor 42 van de 51 05.12.2016 Hoe groen is de Vlaamse economie? pagina 5 van 24 indicatoren was het mogelijk om een trendberekening uit te voeren. Voor 28 indicatoren was het mogelijk om te benchmarken met andere landen.

Download "Hoe groen is de Vlaamse economie? December 2016"

xlsx bestandHoe groen is de Vlaamse economie? December 2016 - fiches (1000 kB)

 

Meer informatie:
Veerle Beyst (02/553 52 28)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur