ICT-monitor e-commerce

 • 23 mei 2016

In het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 wordt veel belang gehecht aan de opportuniteiten van de digitalisering op verschillende vlakken. De Studiedienst van de Vlaamse Regering van het Departement Kanselarij en Bestuur wil via een reeks ICT-monitoren de digitale omgeving, relevant voor het Vlaamse beleid, in kaart brengen. In de jongste editie gaat de aandacht naar onlineaankopen door burgers en onlineaankopen en -verkopen van ondernemingen. De data zijn afkomstig van Eurostat-enquêtes die in ons land werden verzameld door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (ADS-SB).

Enkele opvallende vaststellingen:

Onlineaankopen burgers

 • Het aandeel burgers dat 'ooit' een onlineaankoop deed, is van 2006 tot 2014 gestegen van 23% naar 65%. Het aandeel onlinekopers 'in het voorbije kwartaal' steeg van 13% naar 44%.
 • Het aandeel personen dat onlineaankopen deed, is hoger in al onze buurlanden. Het aandeel onlinekopers dat een specifiek (e-)product aankocht, ligt in het Vlaamse Gewest over het algemeen onder het EU28- of EU15-gemiddelde.
 • Het aandeel onlinekopers dat aankopen deed bij leveranciers in eigen land is lager in het Vlaamse Gewest dan in de EU28. Het aandeel onlinekopers dat aankopen deed bij leveranciers in een ander EU-land is zeer hoog in het Vlaamse Gewest. Dit houdt in dat het Vlaamse Gewest mogelijks een deel van zijn omzet over de grens ziet verdwijnen.
 • Meer dan een derde van de internetgebruikers is niet op de hoogte van de consumentenrechten. Elk van de consumentenrechten is minder goed gekend als men ouder is, als men lager opgeleid is en als men een lager gezinsinkomen heeft.
 • Het aandeel personen dat ooit of in het voorbije kwartaal onlineaankopen deed, daalt over de leeftijd en stijgt met de opleiding en met het gezinsinkomen.

Onlineaankopen en -verkopen ondernemingen (minstens 10 werknemers)

 • Het aandeel Vlaamse ondernemingen dat elektronische bestellingen ontving, is hoger dan gemiddeld in de EU28. Het aandeel ondernemingen dat in 2013 (survey 2014) bestellingen voor goederen of diensten ontving via een website en/of via EDI-berichten ligt rond een kwart; voor bestellingen via een website is dat ongeveer een onderneming op de vijf en voor bestellingen via EDI-berichten ongeveer een onderneming op de tien.
 • Voor de verkopen 'via een website' heeft een groter aandeel van al de Vlaamse ondernemingen dan van de vergelijkbare EU28-ondernemingen webverkopen gedaan aan ondernemingen en aan overheden (15% versus 10%); alsook aan burgers (12% versus 10%). Ondanks een lichte daling over de tijd, blijft het Vlaamse Gewest hoger dan de EU28 scoren voor het aandeel ondernemingen met elektronische verkopen in eigen land en in een ander EU28-land.
 • Het aandeel ondernemingen dat elektronische aankopen deed, is iets lager in het Vlaamse Gewest dan in de EU28.
 • De Vlaamse onderneming is goed voorzien van de basisinfrastructuur voor e-commerce. De penetratie van websitebezit en van websites met de verschillende functies (o.a. productcatalogus of prijslijst, klachtenbehandeling, online bestellen of reserveren of het personaliseren van producten) is groter dan gemiddeld in de EU, uitzondering hierbij betreft de website met een verklaring inzake het privacybeleid, een privacyzegel of een certificering van websitebeveiliging.
 • In de ondernemingen met webverkopen worden al de drempels voor e-commerce door een groter aandeel Belgische ondernemingen aangeduid dan in de EU28. In de ondernemingen zonder webverkopen worden alleen de drempels betreffende de logistieke problemen en de problemen gerelateerd aan de betaling iets meer gemeld in de Belgische ondernemingen dan in de EU28. Vlaamse ondernemingen met onlineverkopen zijn in het Vlaamse Gewest vergeleken met de EU28 ook niet geneigd om onlinebetalingen toe te laten: slechts 39% van deze Vlaamse ondernemingen tegen 57% in de vergelijkbare ondernemingen in de EU28 accepteert deze betalingen.
 • Kleinere ondernemingen hebben meestal een achterstand met betrekking tot e-commerce tegenover grotere ondernemingen.

Download "ICT monitor e-commerce" (Pdf - 1,5 MB)

Meer informatie:
Marie-Anne Moreas ( 02 553 51 37)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij & Bestuur