Leermogelijkheden op het werk nemen toe

  • 7 juli 2017

Nieuwsbrief Stichting Innovatie en Arbeid 7 juli 2017

Uit de resultaten van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004 – 2016 concluderen de onderzoekers van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV dat de leermogelijkheden verbeteren.

In 2016 heeft ruim 4 op de 5 werknemers (82,5%) voldoende leermogelijkheden op het werk. Dit is significant meer dan in 2004.
De positieve evolutie is er zowel bij mannen als bij vrouwen en bij alle leeftijdsgroepen met uitzondering van de 55-plussers. In die leeftijdsgroep is het aandeel met (on)voldoende leermogelijkheden niet significant gewijzigd tussen 2004 en 2016. Over de hele periode 2004-2016 blijkt dat veel meer kortgeschoolden dan midden- of hooggeschoolden onvoldoende leermogelijkheden in het werk hebben.

U kunt het volledige rapport ‘Leermogelijkheden in het werk voor werknemers 2004-2016. Analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor’ (pdf 509,57 kB) consulteren via de website van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens en Stephan Vanderhaeghe van de Stichting Innovatie en Arbeid.

Myriam Vanweddingen