Lonen in 2015 tegen het licht

  • 25 september 2017

Nieuwsbrief STATBEL, 22 september 2017

Meer weten over de lonen anno 2015? Werp dan een blik op de resultaten van de jaarlijkse loonenquête van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.

Hoeveel verdient de gemiddelde Belg in 2015? Is dat meer of minder dan in de voorgaande jaren? In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit? Welke beroepen spannen financieel de kroon? In Vlaanderen werken of toch naar Brussel pendelen? Speelt het opleidingsniveau een rol? Bestaat er nog steeds een loonkloof tussen vrouwen en mannen? Dit en tal van andere vragen kunnen beantwoord worden aan de hand van de resultaten uit de jaarlijkse loonenquête van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.

U kunt het volledige persbericht ‘De Belgische lonen onder de loep’ (pdf – 310,33 kB) downloaden via de website. U kunt daar ook loondata verder in detail consulteren.

Voor meer informatie kunt u Wendy Schelfaut contacteren op het telefoonnummer 02 277 65 05.

Myriam Vanweddingen