Matige economische groei verwacht in de komende jaren

  • 12 juli 2016

Voor 2016 komt de reële bbp-groei op 1,4%. Dit neemt toe tot 1,7% in 2017, vooral door een sterkere binnenlandse vraag. Op middellange termijn wordt gemiddeld 1,6% reële groei verwacht.

De groei ligt in het Vlaamse Gewest telkens hoger dan in de andere gewesten.

De werkgelegenheid neemt met 121.200 personen toe tussen 2016 en 2021. Mede daardoor daalt de werkloosheidsgraad van 8,0% in 2016 tot 6,5% in 2021.

De overige marktdiensten (vooral de zakelijke diensten) zijn de belangrijkste motor van de economische en werkgelegenheidsgroei.

Download SVR-st@ts 2016/9 "Matige economische groei verwacht in de komende jaren" (Pdf - 98 kB)

Meer informatie:
Dirk Hoorelbeke (02 553 57 15)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur

Thierry Vergeynst (02 553 51 36)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur