Wat zijn monitoren?

Monitoring van de Vlaamse omgeving en Vlaamse overheidsbeleid is een kerntaak van het team Omgevingsmonitoring van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Dit resulteert in een reeks monitoringproducten die periodiek geactualiseerd worden. De invalshoek van deze producten is zeer verscheiden. Sommige schetsen ontwikkelingen voor het ganse grondgebied en brengen het ganse Vlaamse overheidsbeleid in beeld, andere focussen op bepaalde regionale gebieden (Stadsmonitor, Vlaamse Rand,…), programma’s (Pact 2020, SALK) of een internationale benchmark. Hier vindt u een overzicht van de verschillende monitoren met een beknopte toelichting. Telkens worden ook links gelegd naar de meest recente update.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Bral, coördinator van het team Omgevingsmonitoring of met de projectverantwoordelijke.