Nieuwe economische vooruitzichten voor Vlaanderen (Hermreg)

  • 8 juli 2016

Het rapport ‘Regionale economische vooruitzichten 2016-2021’ is een gezamenlijke publicatie van het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS). De middellangetermijnvooruitzichten zijn gebaseerd op het regionaal econometrisch model HERMREG.

De economische groei in het Vlaamse Gewest zou in 2016 licht lager zijn dan in 2015 (respectievelijk 1,4% en 1,5%; reële bbp-groei). Dit zou onder meer te wijten zijn aan de exportgroei die, ondanks de dalende loonkosten, meer gematigd zou zijn door de verzwakking van de wereldeconomie buiten de eurozone. De groei wordt vooral gedragen door de marktdiensten, maar ook de secundaire bedrijfstakken blijven een significante groeibijdrage leveren. In 2017 zou de economische activiteit versnellen en zou de groei toenemen tot 1,7%. Veruit de belangrijkste motor van deze groei zijn de marktdiensten, in het bijzonder de bedrijfstak ‘overige marktdiensten’ (voornamelijk zakelijke diensten). Op middellange termijn (2018-2021) zou de economische groei zich stabiliseren op 1,6%. Tijdens de projectieperiode 2015-2021 zou de Vlaamse economische groei gemiddeld 1,6% bedragen tegenover 1,2% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en 1,3% in het Waalse Gewest.

In 2016 zou de binnenlandse werkgelegenheid in Vlaanderen relatief sterk groeien (0,9%). In 2017 zou de werkgelegenheidsgroei licht terugvallen tot 0,8% om dan op middellange termijn (2018-2021) terug te hernemen naar 0,9% gemiddeld per jaar Gedurende de projectieperiode  zouden er ongeveer 145.000 jobs (van de 230.000 bijkomende jobs in België) gecreëerd worden wat de totale werkgelegenheid in het Vlaamse Gewest op ongeveer 2.809.000 personen zou brengen in 2021.

Door de toename van de werkgelegenheid zou de Vlaamse werkloosheid in 2016 afnemen, ondanks een lichte afname van het grensarbeid- en pendelarbeidsaldo. Ook nadien zou de werkloosheidsgraad blijven dalen en 6,5% bedragen in 2021 (FPB-definitie). De werkzaamheidsgraad (EU2020-definitie) zou stijgen tot 75,3% in 2021.

Download het volledige HERMREG rapport juli 2016 (Pdf - 968 kB)

Download het persbericht (Pdf - 105 kB)

Download de statistische bijlage “HERMREG 1995-2021” (MS Excel – 564 kB)

Meer informatie:
Dirk Hoorelbeke (02/553.57.15)
Thierry Vergeynst (02/553.51.36)