Nieuwe macro-economische rekeningen over de consumptie en het sparen van de vlamingen

  • 12 juli 2016

In het kader van een project met de Nationale Bank van België (NBB) dat de uitbreiding van regionale statistieken op het oog heeft, worden sedert vorig jaar regionale macro-economische gegevens over de consumptie van huishoudens, overheid en instellingen zonder winstoogmerk gepubliceerd, evenals over de gezinsbesparingen. Het gaat om gegevens voor de periode 1999-2013.

In het Vlaamse Gewest is de gezinsconsumptie per persoon met 7,8% gestegen in werkelijke prijzen tussen 2010 en 2013. Dat is meer dan in België als geheel (+5,7%). De consumptieve bestedingen van de Vlamingen komen in 2013 zo op 119,2 miljard euro. De grootste kostenpost (23,4%) zijn uitgaven voor huisvesting, water, elektriciteit en gas. Andere belangrijke posten zijn voeding en drank (12,9%), diverse goederen en diensten (12,6%), waaronder lichamelijke verzorging, verzekering en financiële diensten, transport (10,9%) en recreatie en cultuur (8,9%).

De bruto spaarquote in verhouding tot het inkomen bedroeg in het Vlaamse Gewest 15,3% in 2013. Dat is hoger dan in heel België (12,8%). Dat neemt niet weg dat de Vlaamse spaarquote de laatste drie jaren gedaald is en in 2013 de laagste waarde aanneemt van de hele periode 1999-2013. In 2009 werd nog een waarde van 22,4% opgetekend.

Download het volledige rapport "Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen 1999-2013" (Pdf - 2 Mb)

Download het persbericht (Pdf - 684 Kb)

Meer informatie:
Thierry Vergeynst (02/553 51 36)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij & Bestuur