Opleidingen tijdens loopbaan in de lift

  • 25 september 2017

Nieuwsbrief STATBEL, 22 september 2017

Uit de nieuwe resultaten van de Enquête naar voortgezette beroepsopleidingen (CVTS) van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium blijkt dat steeds meer bedrijven in België opleidingen voor hun werknemers organiseren.

Bedrijven uit alle sectoren en met diverse omvang werden bevraagd over het opleidingsaanbod voor hun medewerkers in 2015. Een aantal gegevens wordt ook tot op regionaal niveau aangeboden. Daarnaast zijn er ook resultaten uit voorgaande bevragingen (referentiejaren 2005 en 2010) beschikbaar.

U kunt het volledige persbericht ‘Opleidingen tijdens loopbaan in de lift in België (pdf – 287,64 kB) raadplegen via de website. U kunt daar eveneens tabellen met gedetailleerde cijfergegevens vinden, alsook meer achtergrondmateriaal over de Enquête naar voortgezette beroepsopleidingen.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met Wendy Schelfaut op het telefoonnummer 02 277 65 05.

Myriam Vanweddingen