Politieke participatie en interesse in het Vlaamse Gewest

  • 20 april 2017

In deze SVR-st@ts komt de politieke participatie en interesse van de Vlaming aan bod. Tevens worden de verschillen en gelijkenissen met de andere Belgische regio’s aangekaart. Hiervoor worden surveygegevens van het International Social Survey Programme (ISSP) uit 2015- 2016 gebruikt.

In het Vlaamse Gewest is de politieke participatie en de bereidheid tot politieke participatie het laagst in vergelijking met de overige gewesten. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaat een hogere politieke participatie samen met een hogere interesse in politiek. In het Waalse Gewest is de mate van politieke interesse het laagst.

Download SVR-st@ts 2017/3 "Politieke participatie en interesse in het Vlaamse Gewest"

Meer informatie:
Dries Verlet (02 553 58 09)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur