Regionale economische vooruitzichten 2017-2022

  • 12 juli 2017

Het rapport 'Regionale economische vooruitzichten 2017-2022' is een gezamenlijke publicatie van het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR, Departement Kanselarij en Bestuur) en het Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS). De middellangetermijnvooruitzichten zijn gebaseerd op het regionaal econometrisch model HERMREG.

De economische groei in het Vlaamse Gewest zou in 2017 stijgen naar 1.8% (komende van 1,4% in 2016; reële bbp-groei). In 2018 zou de economische groei stabiel blijven op 1,8%. Veruit de belangrijkste motor van deze groei zijn de marktdiensten, in het bijzonder de bedrijfstak 'overige marktdiensten' (voornamelijk zakelijke diensten), maar ook de secundaire bedrijfstakken blijven een significante groeibijdrage leveren. Op middellange termijn (2019-2022) zou de economische groei 1,6% bedragen. Tijdens de projectieperiode 2016-2022 zou de Vlaamse economische groei gemiddeld 1,6% bedragen tegenover 1,2% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en 1,3% in het Waalse Gewest.

De werkgelegenheid wordt ondersteund door de relatief stabiele economische groei en door de arbeidskostenverlagende maatregelen (vooral op korte termijn). In 2017 zou de binnenlandse werkgelegenheid in Vlaanderen relatief sterk groeien (1,4%). In 2018 zou de werkgelegenheidsgroei licht terugvallen tot 1,1% om dan op middellange termijn (2019-2022) gemiddeld 0,9% per jaar te bedragen. Gedurende de projectieperiode 2016-2022 zouden er ongeveer 211.000 jobs (van de 321.000 bijkomende jobs in België) gecreëerd worden wat de totale werkgelegenheid in het Vlaamse Gewest op ongeveer 2.890.000 personen zou brengen in 2022.
Door de toename van de werkgelegenheid zou de Vlaamse werkloosheid in 2017 afnemen, ondanks een lichte afname van het grensarbeid- en pendelarbeidsaldo. Ook nadien zou de werkloosheidsgraad blijven dalen en 5,1% bedragen in 2022 (FPB-definitie). De werkzaamheidsgraad (EU2020-definitie) zou stijgen tot 76,2% in 2022.

Download het volledige rapport "Regionale economische vooruitzichten 2017 - 2022" (Pdf - 1 MB)

Download het persbericht "Regionale economische vooruitzichten 2017 - 2022" (Pdf - 100 kB)

Download de statistische bijlage "Regionale economische vooruitzichten 2017 - 2022" (MS Excel - 511 kB)

Archief "Regionale economsiche vooruitzichten"

Meer informatie:
Dirk Hoorelbeke (02 553 57 15)