Financiën en bestuur
Stel zelf tabellen samen

Personeelsaantallen (gemeenten)
in VTE


Detailweergaverapport
Alle gemeenten
Belfius-indeling

 

Personeelsaantallen (OCMW)
in VTE

Detailweergaverapport
Alle gemeenten
Belfius-indeling

Personeelsaantallen (gemeenten)
in koppen

Detailweergaverapport
Alle gemeenten
Belfius-indeling

     

Personeelsaantallen (OCMW)
in koppen

Detailweergaverapport
Alle gemeenten
Belfius-indeling

Ontvangsten

Detailweergaverapport
Alle gemeenten
Belfius-indeling

Opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV)

Detailweergaverapport
Alle gemeenten
Belfius-indeling

     

Aanvullende personenbelasting (APB)

Detailweergaverapport
Alle gemeenten
Belfius-indeling

Uitgaven

Detailweergaverapport
Alle gemeenten
Belfius-indeling

Financiële schuld

Detailweergaverapport
Alle gemeenten
Belfius-indeling

     

Middelen voor het OCMW uit het gemeentefonds en uit het gemeentelijke budget

Detailweergaverapport
Alle gemeenten
Belfius-indeling

Financiële schuld (OCMW)

Detailweergaverapport
Alle gemeenten
Belfius-indeling

 

 

Download gegevens in Exceltabellen

Onderstaande tabellen bevatten voornamelijk gegevens op het niveau van het Vlaams gewest, gegevens die niet beschikbaar zijn in de applicatie waarmee je zelf tabellen kan samenstellen.

Financiën en bestuur - subthema's

Personeel - Ontvangsten - Schuld - Uitgaven