Milieu en natuur
Stel zelf tabellen samen
Vermesting Bodemverontreiniging Riolering

Ammoniakemissies (NH3) van de veeteelt (ton)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

 
Ammoniakemissies (NH3) van de veeteelt (kg/ha)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Fosforverliezen / landbouwopp (kg/ha)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Fosforverliezen / totale opp (kg/ha)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Fosforverliezen: totale verliezen (kg)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Stikstofverliezen / landbouwopp (kg/ha)
Drill Up/Down
Alle gemeenten

Stikstofverliezen / totale opp (kg/ha)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Stikstofverliezen: totale verliezen (kg)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Aandeel gronden in industriegebied waar verdere maatregelen nodig zijn
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Aandeel gronden waar verdere maatregelen nodig zijn
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Aandeel van de industrie in gronden waar verdere maatregelen zijn
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Opp te saneren grond (ha)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Opp te saneren grond t.o.v. totale opp (%)
Detailweergaverappport
Alle gemeenten

Opp te saneren industriegrond (ha)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Opp te saneren industriegrond t.o.v. totale opp te saneren grond
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Opp te saneren industriegrond t.o.v. totale opp industrie
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Aansluitingsgraad op RWZI (%)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Huidige rioleringsgraad (%)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Huidige zuiveringsgraad (%)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

De toekomstige of (maximale rioleringsgraad) vlg het gemeentelijk TRP (%)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten

Uitvoeringsgraad rioleringen ( %)
Detailweergaverapport
Alle gemeenten
 

Restafval

Gegegevens na 2012

Aansluitingsgraad (%)

Detailweergaverapport
Alle gemeenten
Alle gemeenten

 

Download gegevens in Exceltabellen

Onderstaande tabellen bevatten voornamelijk gegevens op het niveau van het Vlaams gewest, gegevens die niet beschikbaar zijn in de applicatie waarmee je zelf tabellen kan samenstellen.

Milieu en natuur - subthema's

Afval - Algemeen - Besef gedrag - Bodem - Bosvitaliteit - Burger - Gezondheid - Lucht - Mest - Natuur - Water