Statistisch nieuws

  • 22 januari 2018
Op reis met het vliegtuig

Satellietrekening Toerisme 2016

Terreur heeft weinig impact op toegevoegde waarde van toerisme in het Vlaamse Gewest; in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voelde men daarentegen wel de gevolgen.
Kaart Vlaanderen
  • 10 januari 2018

Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-2035

Infodag: woensdag 28 februari 2018, voormiddag Brussel, Herman Teirlinckgebouw Vlaamse overheid  
SVR-verkenning
  • 7 december 2017

Religieuze betrokkenheid en leefvormen in het Vlaamse Gewest en in Europa

De mate van religieuze betrokkenheid vormt in het Vlaamse Gewest en in Europa nog steeds een duidelijke scheidingslijn inzake de keuze voor een huwelijk en voor een echtscheiding, niet inzake het samenwonen met een partner of het ouderschap.
Steunpunt Werk
  • 13 november 2017

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt oktober 2017

Bron: Steunpunt Werk, 27 oktober 2017
Geert Bourgeois, openingsspeech Statistiek Vlaanderen
  • 18 december 2017

Statistiek Vlaanderen: Geloofwaardige cijfers voor een sterke democratie

Statistiek Vlaanderen is het nieuwe netwerk voor openbare statistiek in Vlaanderen.  Door een gecoördineerde aanpak wil het netwerk een aanspreekpunt zijn voor iedereen die kwaliteitsvolle, onafhankelijke en relevante statistieken en data over Vlaanderen wil vinden.
logo STV
  • 21 november 2017

Betere leerkansen maar tegelijk ook meer werkstress in tertiaire dienstensector

Nieuwsbrief Stichting Innovatie en Arbeid 14 november 2017
Cover Vlaamse Gendermonitor 2016
  • 10 november 2017

Vlaamse Gendermonitor 2016

De cel Gelijke Kansen van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst Vlaamse Regering hebben recent de Vlaamse Gendermonitor 2016 gepubliceerd.
SVR-verkenning
  • 8 december 2017

Het economisch welzijn en de economische waarde van Vlaamse mantelzorgers

Mantelzorgers ervaren door hun zorgengagement impact op verschillende levensdomeinen waaronder hun materieel-economisch leven. Een deel van de mantelzorgers maken, omwille van de zorg, extra kosten, gaan minder werken en ervaren financiële  belasting.
Man en vrouw bekijken een huis om samen te wonen
  • 13 november 2017

Gehuwd of ongehuwd samenwonen met een partner en/of kinderen

In het Vlaamse Gewest is sinds de eeuwwisseling het percentage gehuwden verder gedaald. De toename van het ongehuwd samenwonen heeft deze daling niet volledig kunnen compenseren, waardoor globaal genomen het percentage volwassenen dat met een partner samenwoont, is gedaald.
Vrouw werkt op laptop
  • 10 november 2017

Vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan mannen

Iets minder dan 6 op de 10 vrouwen op beroepsactieve leeftijd kan beschouwd worden als economisch zelfstandig. Dat wil zeggen dat zij een eigen inkomen hebben gelijk aan of hoger dan het minimumloon. Bij de mannen gaat het om ruim 7 op de 10.