Studie ‘Interregionale financiële stromen in België 2000-2020’

  • 7 juli 2017

In opdracht van de Studiedienst van de Vlaamse Regering van DKB voerde het departement Economie van de KUL een onderzoek uit naar de financiële stromen tussen de Belgische gewesten die voortkomen uit federale overheidsuitgaven en –ontvangsten.

Vroeger al verschenen meerdere studies over de transferten tussen de gewesten. De meerwaarde van deze studie ligt bij een consistente methodiek voor een lange tijdsperiode: 2000-2020. Bovendien zijn de variabelen gebaseerd op het ESR 2010 raamwerk voor de nationale en regionale rekeningen. Belangrijk is ook dat de auteurs gebruik maken van regionale middellange termijnvooruitzichten en micro-simulatiemodellen langs de inkomenstenzijde en dat de 6de Staatshervorming verrekend werd.

De studie vertrekt van een brede perimeter: er is een onderscheid tussen federale stromen (vennootschaps- en personenbelasting, BTW, roerende voorheffing en kapitaal…), stromen uit de sociale zekerheid (werkgevers- en werknemersbijdragen, werkloosheid, verzorging, pensioenen,…) en dotatiestromen.

De wijze waarop transferten afgewogen of ‘geijkt’ worden is belangrijk voor het resultaat. De studie maakt een onderscheid tussen een bevolkingsijking waarbij de federale inkomsten en uitgaven binnen een gewest afgewogen worden ten opzichte van de federale inkomsten en uitgaven pro rata het bevolkingsaandeel van dat gewest en een inkomensijking waarbij de afweging gebeurt ten opzichte van de gewestelijke bijdrage tot de federale inkomsten.

Download de studie ‘Interregionale financiële stromen in België 2000-2020’ (Pdf - 4 MB)
Download een samenvatting van de studie (Pdf - 1 MB ).