Studiedag Sprekende cijfers

 • 24 september 2018

Trefzeker communiceren van statistiek voor betere beslissingen
 

Datum: Donderdag 20 december 2018 – 9.30 uur tot 16.00 uur

Plaats: Auditorium Herman Teirlinck-gebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel

Statistiek Vlaanderen nodigt u uit op de studiedag 'Sprekende cijfers – Trefzeker communiceren van statistiek voor betere beslissingen'. Op deze studiedag komen 3 dimensies van de communicatie van statistieken aan bod:

 • Hoe kunnen we onze statistieken juist, trefzeker en op een relevante wijze communiceren?
 • Hoe kunnen we onze statistieken krachtig communiceren in een wereld met ‘fake news’ en ‘alternative facts’?
 • Hoe kunnen we het best communiceren naar verschillende doelgroepen met een variërende statistische kennis om beslissingen zo goed mogelijk te ondersteunen?

Deze experten geven ons in de voormiddag hun kijk op statistiekcommunicatie:

 • Sir David Spiegelhalter, voorzitter van de Royal Statistical Society en van het Winton Center for Risk and Evidence Communication (University of Cambridge), over trefzeker en juist communiceren in tijden van ‘fake news’;
 • Martine Zaïda, communicatiemanager van de OESO, over het belang van diverse communicatiekanalen voor verschillende doelgroepen;
 • Roeland Beerten, hoofdstatisticus van de Vlaamse overheid, over het belang van trefzekere statistiekcommunicatie;
 • Jo Noppe en Hilde Schelfaut, medewerkers van Statistiek Vlaanderen, over de digitale ontsluiting van de allereerste set Vlaamse openbare statistieken.

Na de middag bespreken we in 5 werkgroepen de communicatie naar vijf gebruikersgroepen: de media, het beleid, burgers, professionelen en het onderwijs. Elke werkgroep denkt na over:

 • Hoe kunnen we als producent beter communiceren naar deze gebruikers?
 • Hoe kunnen we de gebruikers helpen om statistiek beter te begrijpen en te gebruiken?
 • Welke zijn voor de gebruikers goede kanalen om met ons te communiceren?

We sluiten de dag af met een paneldebat over het gebruik van statistieken door verschillende doelgroepen, met onder meer Roeland Beerten (hoofdstatisticus Vlaamse overheid) en Marc Reynebeau (De Standaard).

In de loop van oktober publiceren we een gedetailleerd programma.

Schrijf nu online in

 

Kaart