Subjectieve tijdsdruk van Vlamingen daalt licht

  • 13 mei 2016

Volgens de SCV-enquêtes trad er tussen 2007 en 2015 algemeen gezien een lichte daling op van de subjectief ervaren tijdsdruk bij Vlamingen van 18 tot 85 jaar. Die volgde op een vrij forse stijging tussen 2000 en 2007.

Er zijn grote verschillen naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en aantal uren beroepsarbeid.

Alles samen genomen ligt de hoogste subjectieve tijdsdruk in de hele periode bij voltijds werkende vrouwen met kinderen ten laste. Daarna volgen deeltijds werkende vrouwen met kinderen, voltijds werkende vrouwen zonder kinderen en voltijds werkende mannen met kinderen ten laste.

Download SVR-st@ts 2016/6 "Subjectieve tijdsdruk van Vlamingen daalt licht" (Pdf - 111 kB)

Meer informatie:
Walter Van Dongen (02 553 42 05)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur