Surveys
Gemeentemonitor

De eerste editie van de gemeentemonitor verschijnt in het voorjaar 2018. De realisatie van de gemeentemonitor is een coproductie tussen Studiedienst Vlaamse Regering, Departement Kanselarij en Bestuur (SVR DKB) & het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).

De gemeentemonitor is een monitoringinstrument en bestaat uit een uitgebreide set van indicatoren. In de eerste plaats bevat de gemeentemonitor een set van omgevingsindicatoren. Deze cijferreeksen tonen evoluties van factoren en actoren die deel uitmaken van de maatschappelijke omgeving (externe omgeving). Daarnaast bevat de gemeentemonitor ook cijferreeksen die de interne organisatie van de gemeente beschrijven (interne omgeving).

Met de indicatoren willen we een antwoord geven op de vraag: hoe is het gesteld met de inwoners, de bedrijven, de woningen, de voorzieningen, de financiën, … in elke Vlaamse gemeente?

De bouwstenen van de gemeentemonitor zijn indicatoren. De data die deze indicatoren voeden zijn afkomstig uit verschillende bronnen:

  • Centraal geregistreerde databanken afkomstig van federale of Vlaamse instellingen.
  • Een grootschalige survey bij de inwoners van de 295 gemeenten (alle Vlaamse gemeenten met uitzondering van de 13 centrumsteden). De survey gaat de tevredenheid, het gedrag en de participatie van de inwoners na.

Deze bevraging dient om meer dan 50 indicatoren van data te voorzien rond verschillende materies zoals tevredenheid over buurt en gemeente, wonen, veiligheid, cultuur, vrije tijd, mobiliteit, betrokkenheid, participatie & zorg.

In het voorjaar 2017 (maart-mei) vindt de eerste meting plaats. Meer dan 270.000 inwoners uit 295 Vlaamse gemeenten worden aangeschreven. De methodiek bestaat uit een eerste zending met online mogelijkheid tot invullen van de vragenlijst, in een latere zending krijgen de respondenten de keuze om de vragenlijst op papier in te vullen of online.  

De coördinatie van de survey gebeurt door SVR DKB. Het drukwerk, verzending van de vragenlijst en het veldwerk worden uitbesteed.

SVR DKB staat in voor het steekproefdesign, de methodologie, de vragenlijstconstructie, testfasen, evaluatie van de kwaliteit van de dataverzameling,  de analyses en rapportering van de survey resultaten.

De eerste resultaten en analyses op de survey worden verwacht in het voorjaar 2018, wanneer de nieuwe Gemeentemonitor zal worden voorgesteld.

Voor meer informatie: Hilde Schelfaut (02/553.60.94)