Toenemend alleenstaand ouderschap: Vlaanderen vergeleken met de EU15

  • 20 januari 2017

Gezinnen zijn sedert enkele decennia aan fundamentele transformaties onderhevig.

Het aandeel alleenwonenden neemt toe, terwijl het aandeel gezinnen met kinderen afneemt.

Ook binnen de groep gezinnen met kinderen worden belangrijke verschuivingen waargenomen. Het aandeel eenoudergezinnen binnen deze groep neemt toe, in hoofdzaak als gevolg van een scheiding van de oorspronkelijke partners.

We schetsen de ontwikkelingen van het voorbije decennium bij gezinnen met kinderen. Het Vlaamse Gewest wordt vergeleken met België en de andere EU15-landen.

Lees/download SVR-st@ts 2016/16 "Toenemend alleenstaand ouderschap: Vlaanderen vergeleken met de EU15"

Meer informatie:
Christine Van Peer (02 553 35 68)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur