Toeristische sector zorgt voor bijna 10 miljard euro aan directe en indirecte bruto toegevoegde waarde

  • 22 februari 2016

De toeristische bedrijfstakken zorgden in 2014 voor 4,3% van de totale bruto toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Dat komt overeen met 8,3 miljard euro. Toeristen zelf genereren in 2014 2,5% van de toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest, of 4,8 miljard euro.Er werken bijna 180.000 mensen in de toeristische sector.

Daarnaast zijn er ook nog indirecte economische effecten: de indirecte bruto toegevoegde waarde is goed voor een extra 19% van de directe toegevoegde waarde (1,6 miljard euro) en de indirecte tewerkstelling levert 14% extra jobs op.

Dat alles blijkt uit de resultaten van de jongste satellietrekening Toerisme en een studie op basis van de interregionale input-outputtabel, uitgevoerd door de Studiedienst Vlaamse Regering in opdracht van Toerisme Vlaanderen en het departement Internationaal Vlaanderen.

Download SVR-st@ts 2016/3 "Toeristische sector zorgt voor bijna 10 miljard euro aan directe en indirecte bruto toegevoegde waarde" (Pdf - 92 kB)

Situering van de vlaamse toeristische sector op basis van de interregionale input-outputtabel 2010 (Pdf - 575 kB)

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen - TSA 2014 voor het Vlaamse Gewest (incl. schatting voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (Pdf - 1 MB)

TSA (Tourism Satellite Account) - Flemish Region and Brussels-Capital Region 2014 - Executive Summary (Pdf - 282 kB)

 

Meer informatie:
Karolien Weekers (02 553 52 99)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestu