Vergrijzing en verzilvering in de Vlaamse steden en gemeenten

  • 2 mei 2016

Volgens de meest recente SVR-projecties (2015-2030) zal de vergrijzing en de verzilvering van de bevolking in de Vlaamse steden en gemeenten zich minstens tot 2030 blijven verderzetten, zij het niet overal op dezelfde manier.

Aan de kust, het oostelijke deel van Limburg en de Noorderkempen is de stijging van het aantal 65-79-jarigen en 80-plussers het sterkst. In Antwerpen, Gent, Leuven, de zuidelijke rand van Brussel en in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen is de verwachte stijging het zwakst. Daar zullen de aandelen ouderen en oudste ouderen in 2030 dan ook het laagst zijn; aan de kust zullen ze het hoogst zijn.

Download SVR-st@ts 2016/5 "Vergrijzing en verzilvering in de Vlaamse steden en gemeenten" (Pdf - 371 kB)

Meer informatie:
Ingrid Schockaert (02 553 57 85)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur