Vlaamse arbeidsmarkt juli 2017

  • 24 juli 2017

Bron: Steunpunt Werk, juli 2017

Volgens het recentste Kwartaalbericht Vlaamse Arbeidsmarkt van het Steunpunt Werk daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden in juni 2017 voor de 23ste opeenvolgende maand, terwijl het aantal ontvangen VDAB-vacatures over een even lange periode maand na maand steeg. Ook de loontrekkende tewerkstelling nam globaal toe.

In het kwartaalbericht van juli 2017 wordt wederom poolshoogte genomen van de huidige evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese van de recente trends wordt een reeks tabellen en figuren gepresenteerd met een overzicht van de laatst beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren van de conjunctuur, de werkzaamheid, de werkloosheid, de (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.

U kunt het Kwartaalbericht Vlaamse Arbeidsmarkt juli 2017 (pdf – 2,2 MB) consulteren via de website van het Steunpunt Werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarah Vansteenkiste van het Steunpunt Werk op het telefoonnummer 016 32 30 55.

Myriam Vanweddingen