Vlaamse Armoedemonitor 2016

  • 31 augustus 2016

Dit is de zesde editie van de Vlaamse Armoedemonitor. Deze monitor wordt jaarlijks opgemaakt door de Studiedienst van de Vlaamse Regering in opdracht van de Vlaamse minister van Armoedebestrijding ter ondersteuning van het Vlaamse armoedebeleid. De monitor brengt op een bevattelijke en overzichtelijke manier de armoedesituatie en –evolutie in Vlaanderen in kaart.

De Vlaamse Armoedemonitor brengt verschillende armoede-indicatoren samen die gebruikt worden in Europese, federale of andere Vlaamse monitorrapporten. Het gaat onder meer om indicatoren uit het Pact 2020, de EU2020-strategie, de Interfederale Armoedebarometer en de Armoedebarometer van Decenniumdoelen 2017. Die worden aangevuld met eigen accenten en aandachtspunten gebaseerd op de prioriteiten van het Vlaamse armoedebeleid. Dat uit zich onder meer in de visualisering en bespreking van de verschillende armoededoelstellingen die door de Vlaamse Regering in het kader van het Pact 2020 en het Vlaamse Hervormings­programma voor de EU2020-strategie werden geformuleerd.

De meer dan 40 armoede-indicatoren uit de voorgaande edities werden ook nu weer opgenomen. Maar de manier waarop de resultaten worden gepresenteerd, werd wel gewijzigd. Het stramien van de vorige edities met een inleidende tekst zonder figuren en pas daarna de volledige indicatorenset, werd verlaten. Er werd in deze nieuwe editie voor gekozen om de 2 delen van de monitor te integreren. Daarnaast werd er in deze editie ook voor gekozen om de monitor te starten met een contexthoofdstuk waarin de belangrijkste evoluties op vlak van economie, arbeidsmarkt en beschikbaar inkomen kort worden beschreven. Ten slotte werd achteraan de monitor een verklarende woordenlijst toegevoegd. Het moet helpen om het geheel beter toegankelijk te maken voor niet-experts.

De Vlaamse Armoedemonitor bestaat enkel in digitale vorm. Er zijn dus geen gedrukte exemplaren beschikbaar.

Download "De Vlaamse Armoedemonitor 2016" (Pdf - 1,3 MB)

Meer informatie:
Jo Noppe (02/553.47.59)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij & Bestuur