Vlaamse Armoedemonitor 2017

  • 4 april 2017

Dit is de zevende editie van de Vlaamse Armoedemonitor. Deze monitor wordt opgemaakt ter ondersteuning van het Vlaamse armoedebeleid en wil op een bevattelijke en overzichtelijke manier de armoedesituatie en –evolutie in Vlaanderen in kaart brengen en opvolgen.

De Vlaamse Armoedemonitor brengt verschillende armoede-indicatoren samen die gebruikt worden in Europese, federale of andere Vlaamse monitorrapporten. Die worden aangevuld met eigen accenten en aandachtspunten gebaseerd op de prioriteiten van het Vlaamse armoedebeleid. Dat uit zich onder meer in de visualisering en bespreking van de verschillende armoededoelstellingen die door de Vlaamse Regering in het kader van het Pact 2020 en het Vlaamse Hervormings­programma voor de EU2020-strategie werden geformuleerd.

De monitor start met een contexthoofdstuk waarin de belangrijkste evoluties op vlak van economie, arbeidsmarkt en beschikbaar inkomen kort worden beschreven. Het vormt een kader waarbinnen de Vlaamse armoedesituatie- en evolutie die in de rest van de monitor wordt geschetst, kan worden begrepen. Daarna volgt de bespreking van de belangrijkste trends en resultaten van de meer dan 40 opgenomen armoede-indicatoren. De volledige cijferreeksen zijn opgenomen in bijlage zodat wie zelf met de cijfers aan de slag wil, de reeksen integraal kan raadplegen. Achteraan de monitor is een verklarende woordenlijst toegevoegd. Het moet helpen om het geheel toegankelijk te maken voor niet-experts.

De Vlaamse Armoedemonitor bestaat enkel in digitale vorm. Er zijn dus geen gedrukte exemplaren beschikbaar.

Download "De Vlaamse Armoedemonitor 2017" (Pdf - 2,4 MB)

Meer informatie:
Jo Noppe (02 553 47 59)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij & Bestuur