Vlaamse Gendermonitor 2016

  • 10 november 2017

De cel Gelijke Kansen van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst Vlaamse Regering hebben recent de Vlaamse Gendermonitor 2016 gepubliceerd. De monitor wordt opgemaakt ter ondersteuning van het Vlaamse gelijkekansenbeleid en heeft als bedoeling om de maatschappelijke positie en participatie van mannen en vrouwen in Vlaanderen op een bevattelijke en overzichtelijke manier in kaart te brengen en de evolutie ervan op te volgen.

Het is de eerste editie van de Vlaamse Gendermonitor in zijn vernieuwde vorm. Het opzet van de monitor is tegenover de voorgaande edities niet veranderd. Via indicatoren over de positie van mannen en vrouwen op vlak van demografie, onderwijs en vorming, betaalde en onbetaalde arbeid, inkomen en armoede, gezondheid, besluitvorming, sociale participatie en attitudes en gedrag wordt de maatschappelijke positie en participatie van beide groepen omvattend in kaart gebracht.

De uitwerking van de monitor onderging wel een aantal wijzigingen. Terwijl de vorige 2 edities van deze monitor in handen waren van het beleidsrelevant Steunpunt Gelijkekansenbeleid, werd deze nieuwe editie opgemaakt door de diensten van de Vlaamse overheid zelf. De coördinatie van de opmaak werd opgenomen door de cel Gelijke Kansen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De invulling en redactie van de monitor werd verzorgd door de Studiedienst van de Vlaamse Regering van het Departement Kanselarij en Bestuur.

Bij de keuze van de indicatoren werd verder gewerkt op de indicatorenset uit de eerdere edities uitgegeven door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Die set werd aangevuld met een aantal nieuwe relevante cijferreeksen en voorgelegd aan een expertengroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de administratie, het bevoegde kabinet, academici en de relevante middenveldorganisaties.

De Vlaamse Gendermonitor bestaat enkel in digitale vorm. Er zijn dus geen gedrukte exemplaren beschikbaar.

Download "De Vlaamse Gendermonitor 2016" (Pdf - 3,8 MB)

Lees ook: SVR-stats 2017/5 "Vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan mannen"

Meer informatie:
Jo Noppe (02 553 47 59)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij & Bestuur