Vlaamse vakbondsparticipatie in de kijker

  • 4 maart 2016

In 2015 geeft bijna een derde van de Vlaamse bevolking aan lid te zijn van een vakbond. Iets minder dan de helft van de Vlamingen heeft nooit een vakbondslidkaart gehad.

Mannen zijn vaker lid dan vrouwen, 35-54-jarigen vaker dan jongeren of ouderen, middenopgeleiden vaker dan hoog- of laagopgeleiden, werkenden vaker dan niet-werkenden en personen met kinderen vaker dan andere huishoudtypes. Stedelijkheid blijkt geen invloed te hebben op vakbondslidmaatschap.

Download SVR-st@ts 2016/4 "Vlaamse vakbondsparticipatie in de kijker" (Pdf - 99 kB)

Meer informatie:
Myriam Vanweddingen (02 553 57 88)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur
 

Dirk Moons (02 553 60 16)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur