Vlaanderen in Cijfers 2016

  • 21 oktober 2016

De jongste editie van Vlaanderen in Cijfers situeert Vlaanderen op beknopte wijze op een aantal domeinen in de tijd.

De brochure Vlaanderen in Cijfers van de Studiedienst Vlaamse Regering biedt u een cijfermatige schets van Vlaanderen aan de hand van recent verzameld materiaal over bevolking, welzijn, economie, cultuur, mobiliteit, ... . Een aantal Vlaamse gegevens wordt ook in een Belgisch en Europees (EU28) perspectief geplaatst.

De data uit de publicatie en ook andere cijferreeksen zijn op deze website te consulteren in de rubriek Statistieken.

Download Vlaanderen in Cijfers 2016 (Pdf - 1 MB)

De brochure in gedrukte vorm kunt u gratis bestellen via de website publicaties van de Vlaamse overheid

Download vorige edities van Vlaanderen in Cijfers

Meer informatie:
Myriam Vanweddingen (02 553 57 88)