Vlamingen verliezen flink wat tijd in file en vertraagd verkeer

  • 15 februari 2016

Sinds eind 2015 is het nieuwe meetnet waarmee de verkeersafwikkeling op de Vlaamse hoofdwegen kan worden gevolgd volledig operationeel. Daaruit blijkt dat het aandeel verliesuren in file in Vlaanderen ruim 6% bedraagt.

Dat aandeel bleef de voorbije jaren min of meer constant. Als gekeken wordt naar file én vertraagd verkeer dan gaat het om 10% verliesuren.

Er zijn wel grote regionale verschillen. Het aandeel verliesuren ligt het hoogst in Brussel.

Download SVR-st@ts 2016/2 "Vlamingen verliezen flink wat tijd in file en vertraagd verkeer" (Pdf - 91 kB)

Meer informatie:
Veerle Beyst (02 553 52 28)
Studiedienst van de Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur