Demografische vooruitzichten
Interne en externe migraties 1997-2015

Korte beschrijving en duiding van de migratiebewegingen van en naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (BHG) en de Vlaamse centrumsteden (13).

Focus van onze beschouwingen zijn de interne (of binnenlandse) migratiesaldi. Meer bepaald stelt zich de vraag of op dit vlak een aanhoudende ‘netto interne uitwijking’ trendmatig zichtbaar is, of juist niet?

De voorgestelde figuren voor het hoofdstedelijk gewest en de centrumsteden brengen de tijdreeks in beeld van de interne en de externe migratiesaldi voor de periode 1997-2015. Bijzondere aandacht gaat uit naar de reeks van ‘interne/binnenlandse migratiesaldi’ waar trendlijnen zijn toegevoegd.  Eerst volgt een blik op de tijdreeksen voor de totale bevolking (alle leeftijden), vervolgens op die voor de ‘leeftijdsgroep van jonge gezinnen’ waar netto interne uitwijking meest aan de orde is, althans in de grotere steden.

De nota is bedoeld om inzicht in lokale migratiebewegingen te verwerven in voorbereiding van de nieuwe ‘Vlaamse gemeentelijke bevolkings- en huishoudensvooruitzichten 2018-2035’ (publicatie voorzien begin 2018). Nadere toetsing met experts in deze materie is gepland.

Download  "Interne en externe migratiebewegingen - Werknota over het saldo van de migratiebewegingen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Vlaamse centrumsteden, 1997-2015" (Pdf - 4,4 MB)

Projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten

De Studiedienst van de Vlaamse Regering maakt met vaste regelmaat projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten.
Nieuwe projectieresultaten voor de periode 2015-2030 zijn klaar. Deze projecties vertrekken van de stand van de bevolking en de huishoudens op 1/1/2014 en geven een jaarlijkse vooruitberekening die reikt tot 1/1/2030.

Voor de bevolking worden resultaten per leeftijd en geslacht ter beschikking gesteld voor elk van de Vlaamse steden en gemeenten. Tevens wordt voor elke gemeente de voorspelde loop van de bevolking aangereikt. Voor de huishoudens gaat het om het totaal aantal huishoudens, het aantal huishoudens naar huishoudensgrootte en het aantal alleenwonenden naar leeftijd en geslacht.

Resultaten van de bevolkingsprojecties

Bevolking naar geslacht, per gemeente, op 1 januari (MS Excel - 454 kB)

Bevolking naar geslacht en leeftijd, per gemeente, op 1 januari (MS Excel - 43,5 MB)

Loop van de bevolking, per gemeente (MS Excel - 3,7 MB)

Uitleg over de bevolkingsprojecties: methodologie en hypothesen (Pdf - 2,4 MB)

Resultaten van de huishoudensprojecties

Aantal private huishoudens, per gemeente, op 1 januari (MS Excel - 154 kB)

Aantal private huishoudens naar huishoudensgrootte, per gemeente, op 1 januari (MS Excel - 10,9 MB)

Aantal alleenwonenden naar leeftijd en geslacht, per gemeente, op 1 januari (MS Excel - 6,3 MB)

Uitleg over de huishoudensprojecties: methodologie en hypothesen (Pdf - 425 kB)

Presentaties

Studiedag over de bevolkings- en huishoudensprojecties, 29/1/2015

Toelichting bij de bevolkingsprojecties: methoden en hypothesen (Pdf - 1,1 MB)

Toelichting bij de huishoudensprojecties: methoden en hypothesen (Pdf - 446 kB)

Resultaten van de bevolkingsprojecties: enkele blikvangers (Pdf - 2,3 MB)

Resultaten van de huishoudensprojecties: enkele blikvangers (Pdf - 3,4 MB)

Look & feel website (Pdf - 4,4 MB)

Overleg met de stad Leuven inzake bevolkingsprojectie voor de stad, Leuven, 25/2/2015

Toelichting bij de bevolkingsprojectie voor Leuven (Pdf - 1,3 MB)

Congres Stadsmonitor, Mechelen, 17/3/2015

Resultaten van de bevolkingsprojecties voor de centrumsteden (Pdf - 1,3 MB)

Resultaten van de huishoudensprojecties voor de centrumsteden (Pdf - 1 MB)

Hoorzitting van het Vlaamse Parlement "De demografische evolutie van Brussel en de brede Rand", Brussel, 18/3/2015

Resultaten van de bevolkings- en huishoudensprojecties voor de Vlaamse Rand (Pdf - 1,1 MB)

Studiedag "Dag van de Demografie", Antwerpen, 24/3/2015

Resultaten van de bevolkings- en huishoudensprojecties (Pdf - 2,5 MB)

De bevolkings- en huishoudensprojecties voor Gent en buurgemeenten, Gent, 7/5/2015

Resultaten van de bevolkingsprojecties voor Gent en buurgemeenten (Pdf - 1,7 MB)

Resultaten van de huishoudensprojecties voor Gent en buurgemeenten (Pdf - 1,6 MB))

Perstekst

Perstekst SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2015–2030 (Pdf - 714 kB)

Publicaties

Nieuwe bevolkings- en huishoudensprojecties voor de Vlaamse steden en gemeenten, 2015-2030 (SVR-st@ts 2015/1 - Pdf - 269 kB)

Bevolking en huishoudens van de Vlaamse Rand: actuele stand en vooruitzichten (Pdf - 1,1 MB)

Meer informatie:
Over de bevolkingsprojecties:

Edwin Pelfrene
Ingrid Schockaert


Over de huishoudensprojecties:

Edith Lodewijckx