Werkbaar werk in de secundaire sector

  • 24 april 2017

Nieuwsbrief Stichting Innovatie en Arbeid 20 april 2017

Het aandeel werknemers met een werkbare job in de secundaire sector komt anno 2016 overeen met het Vlaamse arbeidsmarktgemiddelde. De resultaten van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2016 van de Stichting Innovatie en Arbeid tonen dit aan.

De werkbaarheidsgraad in de industrie en bouw nam significant toe van 50,6% in 2004 naar 53,4% in 2013 om nadien terug te vallen tot 50,9% in 2016. De leermogelijkheden verbeterden, maar het aandeel loontrekkenden met werkdruk- en stressproblemen groeide aan.

De meetresultaten van de werkbaarheidsmonitor voor een aantal industriële (deel)sectoren (metaalindustrie, chemische nijverheid, voedingsnijverheid en de bouwnijverheid) liggen in lijn met het globale beeld van de werkbaarheidsevoluties in de industrie en bouw.

U kunt alle mogelijke informatie over de Werkbaarheidsmonitor raadplegen op de website en dit zowel voor werknemers als voor zelfstandige ondernemers.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens en Stephan Vanderhaeghe van de Stichting Innovatie en Arbeid.

Myriam Vanweddingen