Werkbaar werk in de zorg- en welzijnssector

  • 15 maart 2017

(Bron: Nieuwsbrief Stichting Innovatie en Arbeid 13 maart 2017)

Het aandeel werknemers met een werkbare job ligt anno 2016 nog steeds boven het Vlaamse arbeidsmarktgemiddelde. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2016 van de Stichting Innovatie en Arbeid.

Het voorbije decennium nam de werkbaarheidsgraad in de gezondheids-en welzijnszorg stelselmatig toe van 56,1% in 2004 naar 60% in 2010 om sindsdien te dalen naar 54,4% in 2016. De sector volgt daarmee de trend op de Vlaamse arbeidsmarkt, zij het met een werkbaarheidsgraad die steeds significant hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde.

Het volledige rapport ‘Werkbaar werk in de gezondheids- en welzijnszorg. Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 - 2016’ (pdf – 841,82 kB) is te raadplegen via de website. U kunt daar eveneens interactief opvraagbare werkbaarheidscijfers en alle mogelijke informatie over de Werkbaarheidsmonitor bekijken en dit zowel voor werknemers als voor zelfstandige ondernemers.

Voor bijkomende informatie kunt u Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens en Stephan Vanderhaeghe van de Stichting Innovatie en Arbeid contacteren.

Myriam Vanweddingen