Wettelijke redenen voor verblijf van buitenlandse immigranten

  • 9 december 2016

De internationale immigratie beroert de publieke opinie. Wie komt naar Europa, en waarom? De Europese Unie verzocht alvast de lidstaten om een eenvormige registratie van de verblijfsgronden van de buitenlandse immigranten op te starten. Vergelijking toont dat België in de middenmoot zit voor het aantal afgeleverde (eerste) verblijfsvergunningen aan ‘derdelanders’ (die van buiten de Europese Unie komen) in relatie tot de bevolking. In België zijn aan die groep in de periode 2010-2015 vooral veel vergunningen om ‘familiale redenen’ (53%) toegekend of om ‘andere redenen’ waaronder ‘asielverlening’ (25%). Dan volgen ‘studie’ (12%) en ‘werk’ (9%). Nederland leunt dichter aan bij het globale EU-profiel, met ‘werk of studie’ meer voorop (respectievelijk 39% en 47%) dan België (21%).

Voor Vlaanderen zijn de verblijfsredenen van de buitenlandse immigranten van 2011 die begin 2013 hun hoofdverblijfplaats in de regio hebben, nader in kaart gebracht. Buitenlandse EU-burgers (van de toenmalige EU27) immigreerden vooral om reden van ‘werk’ (50% van de valide registraties) of ‘familiale redenen’ (33%). Derdelanders kwamen vooral naar hier om ‘familiale redenen’ (61%), asiel (13%) of ‘andere redenen’ (9%, waaronder ‘regularisatie’). Bij die groep is ook ‘studie’ (10%) vaker vermeld dan bij de EU-burgers (6%). Meestal betreft het jongvolwassenen. De helft van die immigrantengroep vinden we terug in de centrumsteden. Lokaal is er variatie in de opdeling EU/niet-EU en in de verblijfsredenen. Oostende bijvoorbeeld telt behoorlijk wat derdelanders (68% versus 44% voor het Vlaamse Gewest), met de reden ‘asielverlening’ als aandachtstrekker (34% van de valide registraties versus 13% VG). Vooral Leuven staat apart, met ‘studie’ als voornaamste verblijfsreden (de helft bij zowel EU-burgers als derdelanders).

Auteurs: Edwin Pelfrene, Ingrid Schockaert en Edith Lodewijckx (Studiedienst Vlaamse Regering - Departement Kanselarij en Bestuur)

Download SVR-verkenning 2016/6 "Wettelijke redenen voor verblijf van buitenlandse immigranten - Een analyse voor de periode 2010-2015"

Meer informatie:
Edwin Pelfrene (02 553 57 82)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur