Investeringsratio 

 

Bron 

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) 

HERMREG-databank, samenwerkingsproject tussen het Federaal Planbureau, Statistiek Vlaanderen, het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statbel, Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), bewerking Statistiek Vlaanderen 

 

 

Definities 

Totale investeringsratio: is het aandeel (in %) van de totale investeringen in het bruto binnenlands product (bbp). Bruto-investeringen in vaste activa bestaan uit het saldo van aan- en verkopen van vaste activa door ingezeten productie-eenheden gedurende een bepaalde periode. Vaste activa zijn materiële of immateriële activa die voortgebracht zijn als output van productieprocessen en die langer dan één jaar opnieuw in productieprocessen gebruikt worden. Bruto-investeringen slaan op investeringen zonder aftrek voor het verbruik van vaste activa (met andere woorden afschrijvingen). 

Bruto binnenlands product (bbp): de geldwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd op één jaar tijd.  

 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De bruto-investeringen in vaste activa in de nationale rekeningen worden in belangrijke mate geraamd op basis van individuele ondernemingsgegevens. Alle berekeningen gebeuren dan ook zoveel mogelijk per onderneming en worden daarna gegroepeerd per (sub)sector en binnen elke (sub)sector per bedrijfstak. Dit betekent dat in het kader van de regionale rekeningen de methoden uit de nationale rekeningen maximaal gevolgd kunnen worden. In het ESR 2010 worden de resultaten van onderzoek en ontwikkeling beschouwd als geproduceerde activa en worden ze opgenomen bij de bruto-investeringen in vaste activa. 

Voor de publieke investeringen gebeurde een raming van de O&O-component (Onderzoek en Ontwikkeling) voor de gewesten. 

 

 

Referenties 

FPB, SV, IWPES, BISA: Regionale economische vooruitzichten 

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen 

 

 

Contact 
Stel je vraag