Bevolking naar burgerlijke staat

 

Bron

Statbel (Rijksregister), bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Ongehuwd: nog nooit gehuwd.

Gehuwd: gehuwd en gescheiden van tafel en bed (in een eerste of volgende huwelijk).

Gescheiden: wettelijk uit de echt gescheiden (na een eerste of volgende huwelijk) en (nog) niet opnieuw gehuwd.

Verweduwd: weduwnaars en weduwen (na een eerste of volgende huwelijk) die (nog) niet opnieuw gehuwd zijn.

Overig: niet gekende burgerlijke staat en overige burgerlijke staat (vermoedelijk huwelijk, geannuleerd huwelijk, verstoten, polygamie, …)

Ooit-gehuwd: gehuwd, gescheiden of verweduwd.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De bron Statbel publiceert statistische reeksen over de wettelijke bevolking. Die steunt op het Rijkregister van de natuurlijke personen en geeft de stand van de bevolking weer op 1 januari van het kalenderjaar, zoals - mits bijkomende controles door Statbel - kan worden afgeleid uit de inschrijvingen in het bevolkingsregister (Belgen en buitenlanders die gemachtigd zijn tot vestiging in België) en het vreemdelingenregister (buitenlanders die toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België voor bepaalde of onbepaalde duur). Bepaalde categorieën buitenlanders (bijvoorbeeld diplomatiek en consulair personeel) zijn vrijgesteld van inschrijving in de bevolkingsregisters. In sommige gevallen kunnen zij op eigen vraag wel ingeschreven worden. Enkel in dat geval worden zij meegerekend in de bevolkingscijfers.

De bron Statbel ontvangt van het Rijksregister 14 categorieën van burgerlijke staat:

-1: geen informatie

10: ongehuwd

20: gehuwd

25: nietigverklaring van het huwelijk

26: putatief of vermoedelijk huwelijk

30: weduwnaar (weduwe)

40: gescheiden

41: echtscheiding uitgesproken met toepassing van de wet van 30 juni 1994

50: scheiding van tafel en bed en van goederen

51: scheiding van tafel en bed en van goederen uitgesproken met toepassing van de wet van 30 juni 1994

60: ontbinding van het huwelijk op een bijzondere wijze

80: partnerschap

81: beëindiging partnerschap

90: onbepaald.

Bij publicaties herleidt Statbel die categorieën tot 4 categorieën: Ongehuwd, Gehuwd (code 20, 50 en 51), Gescheiden (code 40 en 41) en Weduwstaat (code 30). Alle andere codes worden bij ‘Ongehuwd’ toegevoegd. Statistiek Vlaanderen behoudt een categorie ‘Overig’ voor de codes -1, 25, 26, 60, 80, 81 en 90. In het Vlaamse Gewest behoort 1,8% volwassenen tot de categorie 'Overig'.

  

Relatie tussen huishoudtype en positie van de personen binnen het huishouden

Huishoudtype

Positie binnen huishouden

Alleenwonende

Alleenwonende

Gehuwd paar zonder inwonende kinderen

-gehuwde partner zonder inwonende kinderen

-inwonende andere persoon

Gehuwd paar met inwonend(e) kind(eren)

-gehuwde partner met inwonend(e) kind(eren)

-kind bij een gehuwd paar

-inwonende andere persoon

Ongehuwd* samenwonend paar zonder inwonende kinderen

 

-niet-gehuwd samenwonende partner zonder inwonende kinderen

-inwonende andere persoon

Ongehuwd* samenwonend paar met inwonend(e) kind(eren)

 

-niet-gehuwd samenwonende partner met

inwonend(e) kind(eren)

-kind bij een ongehuwd samenwonend paar

-inwonende andere persoon

Alleenstaande ouder

 

-alleenstaande ouder

-kind bij een alleenstaande ouder

-inwonende andere persoon

Ander type huishouden

-lid van ander type huishouden

Collectief huishouden

-lid van een collectief huishouden

*Strikt genomen niet-gehuwd (met burgerlijke staat ongehuwd, gescheiden of verweduwd

 

Referenties

Rijksregister: Website

Statbel: Bevolking

 

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek