Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs

 

Bron

Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

De leerlingenaantallen in het basis- en secundair onderwijs hebben betrekking op het aantal ingeschreven leerlingen op de eerste schooldag van februari van elk schooljaar. De leerlingen die ingeschreven zijn in Franstalige afdelingen van Nederlandstalige scholen of in Franstalige scholen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid worden niet in dit cijfermateriaal opgenomen.

Leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs  van het type-5 worden, om dubbeltellingen te vermijden, niet in het cijfermateriaal opgenomen.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

/

 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek