Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs

 

Bron

Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

De leerlingenaantallen in het basis- en secundair onderwijs hebben betrekking op het aantal ingeschreven leerlingen op de eerste schooldag van februari van elk schooljaar in de scholen van het Vlaams onderwijs, inclusief in scholen van het Vlaams onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Leerlingen ingeschreven in Franstalige afdelingen van Nederlandstalige scholen of in Franstalige scholen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid worden niet in dit cijfermateriaal opgenomen.

Leerlingen die wegens een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs van type-5 worden niet in dit cijfermateriaal opgenomen. Dit gebeurt om dubbeltellingen te vermijden.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het gaat om door het verificatiekorps van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming geverifieerde cijfers.

 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

Contact

Stel je vraag


Naar de statistiek