Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs

 

Bron

Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, bewerking Statistiek Vlaanderen.

 

Definities

De leerlingenaantallen in het basis- en secundair onderwijs hebben betrekking op het aantal ingeschreven leerlingen op de eerste schooldag van februari van elk schooljaar. De leerlingen die ingeschreven zijn in Franstalige afdelingen van Nederlandstalige scholen of in Franstalige scholen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid worden niet in dit cijfermateriaal opgenomen.

Leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs van het type-5 worden, om dubbeltellingen te vermijden, niet in het cijfermateriaal opgenomen.
 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het gaat om door het verificatiekorps geverifieerde cijfers.

 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek