Schoolse vorderingen

 

Bron

Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, bewerking Statistiek Vlaanderen


 

Definities

Schoolse vordering (voorsprong/achterstand) wordt berekend op basis van een vergelijking tussen het leerjaar waarin de leerling is ingeschreven en het leerjaar waarin de leerling op grond van zijn geboortejaar en bij normale studievordering ingeschreven zou moeten zijn. Het is niet noodzakelijk een gevolg van zittenblijven, maar kan ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een verlate instap in het lager onderwijs of ziekte. Een leerling kan schoolse vertraging opgelopen hebben die door atypische studie-overgangen niet blijkt uit de statistiek (bijvoorbeeld overgang van 5de leerjaar lager onderwijs naar 1B secundair onderwijs op basis van het leeftijdscriterium).

Enkel de leerlingen in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs en het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs zijn in dit cijfermateriaal opgenomen (inclusief het Vlaamse Nederlandstalige onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest).


Lager onderwijs
Scholen die lager onderwijs inrichten volgens een specifieke pedagogische methode registreren leerlingen niet altijd per leerjaar. Daarom zijn deze niet opgenomen in het cijfermateriaal. Het buitengewoon onderwijs wordt evenmin opgenomen.

Secundair onderwijs
De cijfers gaan over het voltijds gewoon secundair onderwijs. Het modulair onderwijs (bso), het onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (okan), het 3de leerjaar van de 3de graad en secundair-na-secundair (Se-n-Se) zijn niet inbegrepen in deze cijfers. Het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) en het buitengewoon onderwijs zijn evenmin inbegrepen.


 


Opmerkingen bij de kwaliteit

/ 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek